Wrzesień 2020

Kontynuacja staży zawodowych gr V , gr VI

Kontynuacja pośrednictwa pracy

Sierpień 2020

Kontynuacja staży zawodowych gr V , gr VI

Kontynuacja pośrednictwa pracy

Lipiec 2020

Kontynuacja staży zawodowych gr IV, gr V, gr VI

Kontynuacja pośrednictwa pracy

Czerwiec 2020

Rozpoczęcie staży zawodowych gr V i gr VI

Kontynuacja staży zawodowych gr IV

Kontynuacja pośrednictwa pracy

Maj 2020

Zrealizowano poradnictwo specjalistyczne dla gr VI Pracownik administracyjno – biurowy z elementami księgowości

Zrealizowano  szkolenie zawodowe dla V grupy  Pomoc kuchenna z elementami cukiernictwa

Zrealizowano szkolenie zawodowe dla VI grupy Pracownik administracyjno – biurowy z elementami księgowości

Kontynuacja staży zawodowych gr II, gr III, gr IV

Kontynuacja pośrednictwa pracy

Kwiecień 2020

Kontynuacja pośrednictwa pracy

Kontynuacja staży zawodowych gr II i gr III

Rozpoczęcie staży zawodowych gr IV

Marzec 2020

Zrealizowano zadania związane Treningiem kompetencji i umiejętności społecznych – Kuźnia optymizmu dla gr VI „Robotnik gospodarczy z uprawnieniami energetycznymi G1”

Zrealizowano poradnictwo specjalistyczne dla gr VI „Robotnik gospodarczy z uprawnieniami energetycznymi G1” Kontynuacja staży zawodowych

Kontynuacja Pośrednictwa pracy.

Rozpoczęcie szkolenia zawodowego dla gr IV „Pracownik administracyjno – biurowy z  elementami księgowości”

 

INSPIRES Sp. z o.o. w związku z panującą pandemią koronowirusa  prosi o  załatwianie wszelkich spraw drogą telefoniczną oraz poprzez e-mail.

W okresie od 16.03 do 27.03.2020r. zajęcia grupowe zostają przesunięte na inny termin. O nowych terminach będziemy informować telefonicznie.

Zajęcia indywidualne będą odbywać się drogą telefoniczną.

Luty 2020

Zakończono rekrutację.

Zrealizowano diagnozę indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu dla 12 osób.   – gr VI

Zrealizowano zadania związane Treningiem kompetencji i umiejętności społecznych – Kuźnia optymizmu dla gr V „Pomoc kuchenna z elementami cukiernictwa”

Zrealizowano poradnictwo specjalistyczne dla gr V „Pomoc kuchenna z elementami cukiernictwa”

Zrealizowano szkolenie zawodowe dla gr III „Robotnik gospodarczy z uprawnieniami energetycznymi G1”

Kontynuacja staży zawodowych

Kontynuacja Pośrednictwa pracy.

Styczeń 2020

Trwa rekrutacja do udziału w projekcie.
Zaplanowano szkolenia o poniższej tematyce:

„Robotnik gospodarczy z uprawnieniami energetycznymi G1” 1gr

Zrealizowano diagnozę indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu dla 12 osób.   – gr V

Zrealizowano zadania związane Treningiem kompetencji i umiejętności społecznych – Kuźnia optymizmu dla gr IV „Pracownik administracyjno – biurowy z  elementami księgowości”

Zrealizowano poradnictwo specjalistyczne dla gr IV „Pracownik administracyjno – biurowy z  elementami księgowości”

Kontynuacja staży zawodowych

Kontynuacja Pośrednictwa pracy.

Grudzień 2019

Trwa rekrutacja do udziału w projekcie.
Zaplanowano szkolenia o poniższej tematyce:

„Pomoc kuchenna z elementami cukiernictwa” – 1gr                                                „Robotnik gospodarczy z uprawnieniami energetycznymi G1” 1gr

Zrealizowano diagnozę indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu dla 12 osób.   – gr IV                                                                                   Zrealizowano poradnictwo specjalistyczne dla gr III „Robotnik gospodarczy z uprawnieniami energetycznymi G1”

Zrealizowano szkolenie zawodowe dla gr II „Pomoc kuchenna z elementami cukiernictwa”

Rozpoczęcie staży zawodowych

Kontynuacja Pośrednictwa pracy.

Zapraszamy do udziału w projekcie.