Oferowane wsparcie

  • Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu
  • Trening kompetencji i umiejętności społecznych- Kuźnia optymizmu
  • Poradnictwo specjalistyczne m.in.:socjalne, zawodowe, psychologiczne, wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami
  • Pośrednictwo pracy
  • Szkolenia zawodowe do wyboru: Pracownik administracyjno-biurowy z elementami księgowości

Pracownik robót wykończeniowych z uprawnieniami energetycznymi G1

Pomoc kuchenna z elementami cukiernictwa

  • Staże 3 miesięczne

Uczestnikom/czkom projektu oferujemy: stypendia stażowe, stypendia szkoleniowe, zwroty kosztów dojazdu, poczęstunek, obiady, materiały dydaktyczne/szkoleniowe, dostosowanie projektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami